Møt vår nye coach

Møt vår nye coach

Har du et ønske om endring i livet ditt?

 

Kropp, følelser og psyke er tett sammenvevd og gjør oss til hele mennesker. Vonde følelser og ubalanse i livet kan ofte vise seg som fysiske smerter. Dersom symptomet for eksempel er hyppig hodepine, forbundet med stress, kan det å utforske og jobbe med de bakenforliggende årsakene være virkningsfullt.

Det å kunne gi slipp på gammelt «gruff» og erstatte det med nye mentale- og følelsesmessige mestringsstrategier gjør godt for kropp og sinn. En coachingprosess kan gi deg mer balanse i hverdagen ved at du får økt bevissthet rundt deg selv, dine problemstillinger og ditt potensiale.

 

Hvordan kan coaching hjelpe deg?

 

Som lifecoach (sertifisert av Den norske Coachforening) ønsker Tove å støtte deg i din prosess på veien mot dine mål. Det kan for eksempel være innen livsområdene; helse, jobb, familie, parforhold, økonomi, venner, personlig vekst og fritid. Forutsetningen for å lykkes er at du selv har et ønske om endring.

I en coaching prosess er det to likeverdige parter som møtes til samtaler innenfor en trygg ramme. Tove leder prosessen ved å lytte, observere og stille avklarende spørsmål for å kartlegge dine tanke- og atferds mønstre.

Utgangspunktet er at det er du som har løsningene og svarene inne i deg, det handler om din utvikling og din prosess. Hun bidrar til å sette nytt lys på dine etablerte mønstre samt henter frem og tilfører de ressursene du trenger.

Det er individuelt hva hver og en får ut av en coachingprosess men du kan forvente å oppleve økt kvalitet innen de livsområdene du ønsker å fokusere på. 

Informasjon Tove mottar under prosessen behandles selvfølgelig konfidensielt.

 

Her er noen eksempler på hva du kan jobbe med: 

* Mer indre ro, balanse og harmoni i livet

* Finne gode mestringsstrategier i hverdagen

* Avdekking av dine verdier og viktige fokusområder i livet

* Prosess med å definere gode mål og veien mot å nå disse.

* Sortere og bearbeide negative tanke- og atferdsmønstre

* Mer latter, glede og positiv energi

* Bedre selvfølelse og indre styrke

* Bevisstgjøring, større trygghet og frihet rundt deg og dine valg

* Redusere prestasjonsangst

* Bedre relasjoner til andre mennesker

 

Hvis du tenker at coaching kan være noe for deg så ta kontakt med Tove på mobil 90555597 eller send en mail til tove.odegaard@hotmail.com

 

Du kan lese mer om Tove på www.bloomingu.no Sjekk gjerne ut bloomingU på Facebook og Instagram.

Foto: Tine Viktoria Buberg